فن سانتریفوژ

 

فن های سانتریفوژ ساخت شرکت هوا سیستم ایران به طور گسترده در پروسه های گوناگون صنعتی مورد استفاده قرار گرفته اند . این سری از فن های سانتریفوژ در طیف کاملی از سایزها ( از پروانه با قطر 310 میلیمترتا پروانه های بزرگتر از 5 متر) طراحی و ساخته می شوند.


فن های سانتریفوژ ساخت شرکت هوا سیستم ایران در 4 گروه به شرح ذیل دسته بندی می شوند:
 

فن سانتریفوژ فشار متوسط
این سری از فن های سانتریفوژ ساخت شرکت هوا سیستم ایران با توجه به نوع گاز یا هوای ورودی به فن (از نظر میزان غبار و بخارات) و همچنین مقدار ظرفیت و فشار و نوع کاربرد در 5 تیپ مختلف طراحی و ساخته می شوند، این سری از فن ها در 3 مکانیزم کوپل مستقیم (Direct drive) ، پولی و تسمه (Belt drive) و فلکسیبل کوپلینگ (Flexible coupling drive) قابل ارائه می باشند.  

 

 


 
 
 
فن سانتریفوژ فشار بالا
فن های فشار بالا به طور خاص جهت  فشارهای بسیار بالا طراحی و ساخته می شوند .
این سری از فن های سانتریفوژ در سه مکانیزم: کوپل مستقیم ( Direct drive ) ،پولی و تسمه (Belt drive) و فلکسیبل کوپلینگ (coupling drive) طراحی و ساخته می شوند .
 
 
 
 
فن های طراحی خاص
این سری از فن های ساخت شرکت هوا سیستم ایران به طور خاص جهت جابجایی هوا یا گاز در ظرفیت و فشارهای بسیار بالا و یا جهت استفاده در شرایط خاص نظیر جابجایی هوا یا گاز حاوی ذرات خورنده و ساینده (agents abrasive and corrosive) ویا جهت جابجایی هوا یا گاز در درجه حرارت های بسیار بالا و نظایر آنها طراحی،ساخته و مناسب سازی می شوند .  

 

فن های سانتریفوژ Plug-in

این سری از فن های سانتریفوژ به طور خاص برای سیرکولاسیون هوای داغ کور ه ها و خشک کن های صنعتی ، طراحی و ساخته می شوند از ویژگی این فن ها می توان به طراحی خاص به منظور جلوگیری از انتقال حرارت به قسمت بیرینگ فن اشــــاره کرد . این فن ها در دو نوع Backward و Forward و در 2 تیپ پولی و تـــــسمه (Belt drive) و فلکسیبل کوپلینگ (Flexible coupling drive) قابل ارائه می با شند.  

________________________________________________________________________________________

گالری :