شرکت هوا سیستم ایران


با هدف طراحی و ساخت فن های صنعتی ، بگ فیلترهای پالس جت ، اسکرابرها و سیستم های انتقالی پنوماتیک در سال 1368 فعالیت خود را آغاز نمود . این شرکت عضو کانون طراحی مهندسی وزارت صنایع و دارای گواهینامه مدیریت کیفیت در زمینه طراحی و ساخت فن و غبار گیرهای صنعتی می باشد.

دانش فنی و تجارب کارشناسان ومهندسان این شرکت منجر به آن شده است که تجهیزات طراحی و ساخته شده توسط این شرکت در طیف وسیعی از صنایع از جمله صنایع کلیدی همچون صنایع سیمان ، فولاد ، شیشه ، مس ، آلومینوم ، روی ، صنایع مرتبط با پودرهای شوینده ، صنایع شیمیایی و پتروشیمی ودیگر صنایع که در آن ها سطح کیفیت ، و عملکرد از فاکتورهای اساسی می باشد به طور گسترده جواب گوی نیاز مشتریان بوده است.