بگ فیلتر (غبارگیر)

بگ فیلتر یا غبارگیر کیسه ای به جهت فیلتراسیون هوا یا گاز حاوی انواع غبار طراحی و ساخته می شود.
 
بگ فیلتر های ساخت هوا سیستم ایران دارای مکانیزم پاکسازی و کنترل تمام اتوماتیک بوده و این شرکت امکان ارائه بگ فیلترهای خود با انواع کیسه ها متناسب با نوع و مشخصات غبار ،دمای هوا یا گاز عبوری از فیلتر و دیگر شرایط محل نصب را دارا می باشد .
 
( بگ فیلتر ، بگفیلتر، داست کلکتور و غبارگیر ، غبارگیر صنعتی ،  فیلتراسیون ، کیسه فیلتر )

________________________________________________________________________________________

گالری تصاویر :